TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava:

Satu Vuori Oy/Satu Vuori, Haapanankaari 26, 37630 Valkeakoski, puh. 0404118228

Tietojen käyttötarkoitus:

Yhteydenottopyyntöön vastaaminen.

Rekisterin sisältö:

Nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen säilytysaika:

Jos yhteydenotto ei johda asiakassuhteen syntyyn, tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään vuoden kuluttua yhteydenotosta.

Rekisterin suojaus:

Satu Vuori Oy on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Järjestelmiin ja aineistoihin on pääsy ainoastaan Satu Vuorella.